Kromě zákonné garance vám poskytneme záruku v trvání 7 let na:

Statiku a stavební fyziku objektu

Co to pro vás znamená:
· žádný výskyt plísní na površích, v konstrukci a ve vzduchových kanálech
· žádná hniloba
· těsnost objektu  n50 < 0,40 l/h (Blower-Door-Test)
· garantovaná potřeba tepla
· garantované návrhové vnitřní teploty
· žádné normou nepřípustné průhyby či sedání konstrukce
· žádný vznik prasklin

Fasádu v jakémkoliv provedení

Garantujeme zachování technických a optických vlastností, což znamená.:
· žádný vznik prasklin a deformací ve fasádě
· žádné hniloby či koroze
· žádné normou a výrobcem nepřípustné deformace


GARANCE 15 LET na střešní krytiny všech druhů

Těsnost vaší střech je pro nás zvlášť důležitá. Poskytneme vám záruku na 15 let na:
· těsnost v ploše
· těsnost všech napojení a přechodů

Okna

Používáme vysoce kvalitní okna vlastní produkce, která jsou zároveň správně osazená.

Záruku poskytujeme na technickou funkčnost oken a napojovacích spár na konstrukci. (Ze
sedmileté záruky je vyjmuto kování a kliky, které podléhají přirozenému opotřebení. Na tyto se
vztahuje pouze zákonná záruka.)

Topení a větrání

Sedmiletá záruka na topení a větrání pro vás znamená:
· garantovaná výpočtové teploty v jednotlivých místnostech
· nízké náklady na vytápění
· žádný výskyt plísní ve vzduchových kanálech
· dodržení všech technických parametrů
· bezplatná výměna všech defektních komponentů

Elektroinstalace

Poskytujeme sedmiletou záruku na technickou funkčnost elektroinstalace. Tato se vztahuje i na
pohyblivé díly jako jsou vypínače a dotykové senzory.

Interiér

Záruka na práce interiérové se vztahuje na:
· praskliny na površích ze sádrokartonu
· křupání a praskání potěrů v podlahách při běžném používání
· těsnost spár v koupelně a WC

Záruky se vztahují výhradně na práce, které byly provedeny naší firmou. Na konstrukce a
materiály, které si obstará zákazník sám, se z naší strany žádné záruky nevztahují.

Co se stane, když se objeví závady po skončení záruční doby?

I v tomto případě jsme tu pro vás a za úplatu vám operativně a spolehlivě závadu odstraníme.
Garance
Copyright © 2013 by PV  ·  All Rights reserved