Právní doložka

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků užívá společnost BRAVO CONSULTING, s.r.o. výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám.

Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost BRAVO CONSULTING, s.r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

 

Odpovědnost za informace 

Společnost BRAVO CONSULTING, s.r.o. upozorňuje, že informace zveřejněné na internetovém obchodě www.BRAVOshop.cz jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Společnost BRAVO CONSULTING, s.r.o. může kdykoliv, bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

Společnost BRAVO CONSULTING, s.r.o. nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod.

Společnost BRAVO CONSULTING, s.r.o. neposkytuje žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona poskytují dodavatelé výrobků a poskytovatelé služeb, jež jsou nabízeny na webových stránkách jejích obchodů, pokud je to u takových výrobků a služeb výslovně uvedeno. Informace uvedené na webových stránkách společnosti BRAVO CONSULTING, s.r.o. nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení zákazník neobdržel od společnosti BRAVO CONSULTING, s.r.o. v písemné podobě poté, co jí v případě pochybností kontaktoval.

 

Copyright

Veškeré materiály publikované na webových stránkách společnosti BRAVO CONSULTING, s.r.o. jsou chráněny autorským zákonem. Produkty a služby, které jsou na internetových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich zobrazení mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Jakákoli část internetových stránek společnosti (zejména popisy a vyobrazení prodávaných produktů, popis nákupu a rozdělení kategorií a parametrů) nesmí být zkopírována elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněna veřejnosti bez předchozího písemného svolení držitele autorských práv.

Prodávající tímto informuje Kupujícího, je-li tento spotřebitelem, že subjektem věcně příslušným pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v oblasti prodeje zboží je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Při případném podání na ČOI musí Kupující připojit k žádosti/návrhu jako důkazy kopie rozhodných písemných materiálů prokazujících skutkový stav, zejména kupní smlouvu, dosavadní korespondenci s Prodávajícím, případně jiné materiály. Podání návrhu nepodléhá zaplacení správního poplatku. Náklady spojené s řízením si strany sporu nesou samy. Lhůta pro vydání rozhodnutí ve sporu zahájeném na návrh Kupujícího v postavení spotřebitele činí 90 dnů, ve zvláště složitých případech 120 dnů. Proti rozhodnutí lze případně podat rozklad. Dohled nad dodržováním povinností vyplývajících ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), na kterou se Kupující může obrátit se svou stížností. Pravomoc k řešení sporů vyplývajících z kupní smlouvy je dána obecným soudům.

 

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení